Leerondernemingen


 

 


Campus Plinius volgt nieuwe pedagogische ontwikkelingen op de voet.

Dit maakt dat het leren in ons onderwijs geen strak, monotoon gebeuren is, maar integendeel zo goed mogelijk tracht in te spelen op de interesses, creativiteit, enz. van onze huidige generatie jongeren. We willen hen wapenen met de nodige vaardigheden om hun mannetje te staan in een latere werksituatie.

Dit doen we via uitdagende stages enerzijds en de projectwerking in 3 aparte leerondernemingen.


De Vlajo Minionderneming

Een eigen onderneming van a tot z

De leerlingen van het 6 Boekhouden - Informatica kiezen of maken zelf hun eigen producten of diensten en vervolgens beheren ze hun Vlajo Minionderneming volgens de regels van de kunst: van brainstormen naar missie en doelen,  marktonderzoek doen en het productaanbod bepalen, startkapitaal verzamelen, je eigen businessplan uitschrijven, verkoopmomenten organiseren, aandeelhoudersvergaderingen organiseren en zo meer. De nadruk ligt op het doen: eerst denken en dan effectief doen!

In het schooljaar 2015-2016 gooiden onze leerlingen het met hun minionderneming Bi Wear over de ecologische boeg. Ze runden een heus bedrijf met aankoop en verkoop. Via hun producten steunden ze het gezondheidsbeleid van de school.


De UNIZO Leeronderneming

In elke leerling zit ondernemerstalent

De leerlingen van 7 Haarstilist beheren op een realistische manier hun eigen zaak binnen een veilige schoolcontext. Ze baten binnen hun vakgebied een eigen onderneming uit, van opstart over financiering, verkoop en personeelsbeleid tot en met de afsluiting.

De leerlingen willen hiermee leren hoe ze zelfstandig een zaak kunnen runnen. Iedereen kan er op woensdag tussen 12u30 en 16u terecht tijdens de klantendienst voor een nieuw kapsel. Met de opbrengst bekostigen de leerlingen hun studiereis naar de Wereldkappersbeurs in Bologna.

In het schooljaar 2015-2016 hebben de leerlingen Leeronderneming Curl up opgericht.


De COFEP Oefenfirma

Het virtueel kantoor Offimat

Oefenfirma's zijn virtuele bedrijven die onderwijs- en opleidingsinstellingen of bedrijven opzetten binnen een veilige leeromgeving. De goederenstroom is virtueel. Er komen m.a.w. geen echte grondstoffen, producten of diensten aan te pas. De geldstromen zijn dat ook waardoor de risico’s beperkt zijn.

Een oefenfirma creëert een veilige omgeving waar de leerlingen bedrijfsrealistische taken uitvoeren en competenties en attitudes ontwikkelen die zij in het echte ‘werkleven’ nodig hebben. In een oefenfirma zijn er meer gestuurde oefeningen en is er meer begeleiding dan in een stagebedrijf. De leerlingen mogen fouten maken, waaruit ze individueel en in team leren.

De oefenfirma wil leerlingen de juiste competenties en werkattitudes bijbrengen en is een opstap naar het echte bedrijfsleven. In de oefenfirma zijn ze aan de slag alsof ze in de dagelijkse werkpraktijk staan.

De leerlingen nemen ook deel aan een regionale beurs (VIRO-beurs Hasselt). Dit geeft hen de gelegenheid om hun verkooptalenten in de praktijk om te zetten. Ze brengen ook een bezoek aan de internationale Belfair in Gent. Dit is de gelegenheid bij uitstek om de vreemde talen bij te schaven en de geheimen van de internationale handel te ontdekken.

 

 

Offimat, de oefenfirma van 7 Kantooradministratie en Gegevensbeheer werd opgericht in 2012 en is gespecialiseerd in kantoormeubilair, kantoormateriaal en kantoorgerelateerde relatiegeschenken.

Deze oefenfirma wordt elk jaar verdergezet door de leerlingen. Dit in tegenstelling tot de Minionderneming en de Leeronderneming die elk schooljaar weer van nul beginnen.

Offimat werkt nauw samen met het peterbedrijf d’Offis, een Tongers bedrijf gespecialiseerd in kantoor-, schoolbenodigdheden en beroepskleding. d’Offis ondersteunt de leerlingen zodat zij een reëel beeld krijgen van de werking van een bedrijf.

Wil je een kijkje nemen op de webshop van Offimat, gebruik dan volgende link:

 

 


 

Copyright © 2016 van GO! technisch atheneum Campus Plinius Tongeren - Keversstraat 26 - 3700 Tongeren